Apeli UN specijalnih procedura

03. April 2020.

Na sledećim linkovima možete pronaći prevode apela specijalnih procedura Ujedinjenih nacija, ali i prevode saveta SPTa u pogledu mandata Nacionalnog preventivnog mehanizma: