Diskriminatorni rodni stereotipi ometaju unapređenje prava žena

15. March 2019.

Platforma organizacija za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava izdala je saopštenje povodom Zaključnih zapažanja o četvrtom periodičnom izveštaju Republike Srbije o primeni Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, koja je CEDAW objavio 8. marta 2019. godine.

Komitet je Republici Srbiji dao niz preporuka, iz kojih je evidentno da uprkos pomacima u pogledu unapređenja prava žena, položaj žena u Srbiji i dalje ostaje nepovoljniji u poređenju sa muškarcima. Ovo se posebno odnosi na položaj žena iz višestruko diskriminisanih grupa, a u nekim oblastima su zabeležena pogoršanja u odnosu na prethodni izveštaj Srbije iz 2013. godine.

Platforma organizacija civilnog društva za saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih nacija poziva nadležne organe Republike Srbije da bez odlaganja otpočnu postupanje po preporukama CEDAW komiteta, kako bi se osigurala puna i adekvatna primena Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, u čemu su organizacije koje čine Platformu spremne da ponude svoju ekspertizu.

Povodom Zaključnih zapažanja CEDAW komiteta, biće organizovana konferencija za štampu 20. marta 2019. godine, u Medija centru sa početkom u 11h, kada će detaljnije biti predstavljene preporuke upućene Republici Srbiji.

Saopštenje u celosti možete da preuzmete sa ovog linka.