Radna grupa u oblasti ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava