Radna grupa u oblasti građanskih i političkih prava