Konferencija povodom objavljivanja Izveštaja Specijalog izvestioca UN za torturu

04. March 2019.

Platforma organizacija za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava organizuje u utorak, 5. marta od 11:00 do 13:00 časova u Medija centru konferenciju za medije povodom objavljivanja Izveštaja Specijalnog izvestioca UN za torturu Nilsa Melcera. Na konferenciji će biti prikazani zabrinjavajući nalazi koje je gospodin Melcer u svom izveštaju naveo, a koji se odnose na nezadovoljavajući nivo ispunjenosti međunarodnih standarda, neadekvatno pružanje zaštite žrtvama torture, kao i nedovoljnoj prevenciji u cilju smanjenja slučajeva mučenja i zlostavljanja u Republici Srbiji.

Na konferenciji će se prisutnima obratiti: Nils Melcer, Specijalni izvestilac UN za torturu (video obraćanje), Milan Marković, šef Tima za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Srbiji, Sonja Tošković, koordinatorka Platforme i izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava, Lazar Stefanović, MDRI-s, koordinator Radne grupe u oblasti prava osoba sa invaliditetom u okviru Platforme, Nikola Kovačević, Beogradski centar za ljudska prava, koordinator Radne grupe u oblasti torture u okviru Platforme, Biljana Petrovic, IAN, članica Radne grupe u oblasti torture i Radne grupe u oblasti prava osoba sa invaliditetom u okviru Platforme,i Miloš Janković, pravni ekspert u oblasti torture, bivši koordinator NPM Srbije.

Agenda konferencije

Saopštenje Platforme

Platformu su osnovale organizacije civilnog društva koje imaju značajno iskustvo u izveštavanju pred mehanizmima UN za ljudska prava i praćenju preporuka, koje prepoznaju potrebu i značaj kontinuiranog i na dokazima zasnovanog procesa izveštavanja, koje prate implementaciju preporuka koje mehanizmi upućuju Republici Srbiji, te koje održavaju interakciju sa telima Vlade za praćenje implementacije preporuka UN za ljudska prava. Rad Platforme podržava Tim za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Republici Srbiji i Misija OEBS-a u Srbiji.