Održana konferencija Univerzalni periodični pregled (UPR) 2018

24. October 2018.

Platforma organizacija za saradnju sa saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih nacija organizovala je konferenciju Univerzalni periodični pregled (UPR) 2018: Mehanizam za unapređenje ljudskih prava u Srbiji -diskusija o primeni preporuka upućenih Srbiji posle Trećeg periodičnog pregleda. Posle predstavljanja Izveštaja za treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda u januaru 2018. godine, države članice Ujedinjenih nacija uputile su Republici Srbiji 190 preporuka koje za cilj imaju unapređenje i zaštitu ljudskih prava. Savet za ljudska prava UN usvojio je 29. juna 2018. godine izveštaj Radne grupe za Univerzalni periodični pregled za Republiku Srbiju. Ovim je otpočeo period od četiri i po godine u kojem Republika Srbija ima obavezu da primeni usvojene preporuke. Imajući u vidu obimnost posla koji očekuje Republiku Srbiju, organizacije civilnog društva okupljene oko Platforme smatraju da je neophodno na sveobuhvatan način sagledati sadržinu dobijenih preporuka, šta u trenutnom stanju u određenoj oblasti prava znače dobijene preporuke i na koji način mogu i trebaju da utiču na unapređenje ljudskih prava i njihovu efikasniju zaštitu. Ova konferencije izraz je želje organizacija civilnog društva koje su osnovale Platformu da okupi sve relevantne aktere i inicira dijalog o budućim koracima u procesu primene dobijenih preporuka.

Konferencija je organizovana uz podršku Tima UN za ljudska prava u Srbiji i Misije OEBS u Srbiji.