Osnovana Platforma organizacija za saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih nacija za ljudska prava

15. November 2018.

Beogradski centar za ljudska prava koordinirao je osnivanje Platforme organizacija za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava (u daljem tekstu: Platforma). Ovu Platformu osnovale su organizacije civilnog društva koje imaju značajno iskustvo zasnovano na izveštavanju pred mehanizmima UN za ljudska prava i praćenju preporuka, koje prepoznaju potrebu i značaj kontinuiranog i na dokazima zasnovanog procesa izveštavanja, praćenje implementacije preporuka koje mehanizmi upućuju Republici Srbiji, te interakcije sa telima Vlade za praćenje implementacije preporuka UN za ljudska prava. Aktivnosti Platforme vođene su prepoznavanjem zajedničkog interesa organizacija za sistematičnim angažovanjem u interakciji sa mehanizmima UN za ljudska prava.

Platforma je osnovana sa ciljem obezbeđivanja ujedinjenog i standardizovanog pristupa  aktivnostima tematskog, pravovremenog i kvalitetnog izveštavanja u odnosu na mehanizme UN za ljudska prava.

Osnivanje Platforme podržao je Tim UN za ljudska prava u Srbiji i Misija OEBS u Srbiji.