Platforma obavestila Specijalnog izvestioca Ujedinjenih nacija za torturu o policijskoj brutalnosti na protestima u Srbiji

16. July 2020.

Platforma organizacija za saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih nacija za ljudska prava podnela je hitan apel Specijalnom izvestiocu Ujedinjenih nacija za torturu da reaguje povodom dešavanja na protestima u Srbiji.

U hitnom apelu upućenom 14. jula specijalnom izvestiocu UN protiv torture Nilsu Melceru traži se da se utiče na nadležne u Srbiji kako bi sproveli istragu zbog policijske brutalnosti prema demonstrantima, gde je više desetina građana pretrpelo postupanje policajaca koje može opisati kao nečovečno i ponižavajuće, a u pojedinim slučajevima može se predstaviti i kao mučenje. U apelu je pored primera postupanja prema građanima koji se uglavnom zasnivaju na prekomernoj, neopravdanoj i nezakonitoj upotrebi sile od strane policijskih službenika angažovanih na obezbeđivanju protesta, skrenuta pažnja i na akte zlostavljanja koje su počinili neidentifikovani nedržavni akteri. Takođe, skrenuta je pažnja i na izostanak reakcije nadležnih organa, Sektora za unutrašnju kontrolu MUP-a i Osnovnog javno tužilaštva u Beogradu, što ukazuje na sistemski problem nekažnjivosti za dela mučenja i druge oblike zlostavljanja.

Specijalnom izvestiocu UN protiv torture poslati su dokumentovani primeri policijske brutalnosti prema demonstrantima. Scene nasilja, prebijanja i hapšenja demonstranata zabeležena su na brojnim snimcima više televizijskih ekipa, kao i foto i video materijalima koji su preplavili društvene mreže. Tokom protesta održanih prošle nedelje, policija je uz silu upotrebila i velike količine suzavca, starog čak i 30 godina, a demonstranti u Beogradu rasterivani su uz intervenciju policijske konjice i pasa, bornih kola, i antiterorističke jedinice MUP-a Srbije.