Platforma predstavlja rezultate upitnika o stanju ljudskih prava kroz kampanju “Oceni svoja prava”

31. January 2023.

Platforma organizacija za saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih nacija za ljudska prava predstavlja rezultate onlajn upitnika „Oceni svoja prava“ u kojem su građani/ke imali priliku da daju ocene stanja ljudskih prava u Srbiji.

U narednim danima slede odgovori – šta kažu i za koja prava smatraju da su im najviše ugrožena. Odgovore ispratite na društvenim mrežama Instagram, Twitter i Facebook.

Ova kampanja deo je projekta „Oceni svoja prava i uključi se!“ koji podržava „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” projekat Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Onlajn upitnik „Oceni svoja prava“ od 21 pitanja bio je dostupan na portalu N1 od 16.9. do 16.10.2022. godine. U ocenjivanju je učestvovalo 11.726 ljudi, dok je njih 7.076 dalo dodatne odgovore na postavljena pitanja.