Praćenje primene preporuka i izveštavanje o primeni