Rezultati Platforminog upitnika o stanju ljudskih prava

16. March 2023.

Platforma organizacija za saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih nacija za ljudska prava sprovela je tokom septembra i oktobra 2022. godine online istraživanje* o stavovima građana/ki o stanju ljudskih prava u Srbiji. Građani/ke su imali priliku da daju svoju ocenu o pitanjima koja se odnose na ljudska prava, podele svoje mišljenje o trenutnom stanju i predlog kako ostvarivanje i zaštita ljudskih prava u Srbiji mogu da se unaprede.

Rezultati upitnika:

 

Rezultate upitnika možete preuzeti i na ovom linku. Odgovori građana/ki predstavljeni su i u okviru kampanje „Oceni svoja prava“ koju možete ispratiti na našim društvenim mrežama: InstagramTwitter i Facebook.

*Onlajn upitnik „Oceni svoja prava“ od 21 pitanja bio je dostupan na portalu N1 od 16.9. do 16.10.2022. godine. U ocenjivanju je učestvovalo 11.726 ljudi, dok je njih 7.076 dalo dodatne odgovore na postavljena pitanja.

Upitnik i kampanja deo su projekta „Oceni svoja prava i uključi se!“ koji podržava „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” projekat Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.