Vodič za individualne predstavke komitetima Ujedinjenih nacija

06. October 2022.

U okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa, nedavno je predstavljen Vodič za podnošenje individualnih predstavki ugovornim telima Ujedinjenih nacija za ljudska prava

Ovaj vodič nastoji da približi građanima jedan od međunarodnih mehanizama zaštite ljudskih prava koji dosad nije korišćen u znatnoj meri i koji predstavlja nepoznanicu i za pravnike, advokate i aktiviste koji se bave zaštitom ljudskih prava. U pitanju je mogućnost podnošenja predstavke posebnim telima nastalim pod okriljem Ujedinjenih nacija (UN) – takozvanim ugovornim telima za zaštitu ljudskih prava. Zovemo ih ugovornim telima upravo zato što su njihovo osnivanje i rad predviđeni posebnim međunarodnim ugovorima (konvencijama). Tim ugovorima se garantuju različita ljudska prava i štite posebno ranjive društvene grupe. Ipak, kako sâmo propisivanje prava bez mogućnosti zaštite ostaje mrtvo slovo na papiru, ovi ugovori predviđaju i različite načine da se ustanovi da li se države pridržavaju obaveza koje su preuzele, a taj posao obavljaju upravo ova ugovorna tela, odnosno komiteti (u daljem tekstu koristićemo termin komiteti).

Vodič će Vam pružiti odgovore na pitanja ko, kada, zbog čega i kako može da podnese individualnu predstavku komitetima UN za zaštitu ljudskih prava zbog povrede nekog ljudskog prava i kako komiteti postupaju po takvim predstavkama. Da bismo razumeli kako funkcioniše ovaj mehanizam zaštite, osvrnućemo se i na najznačajnije dokumente koji čine okosnicu međunarodnog prava ljudskih prava, kao i na ulogu i značaj UN u nadzoru nad njihovim sprovođenjem.

Vodič možete preuzeti OVDE.